ป.โทบริหาร IT

หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์

บทความทั่วไป

หลังจากที่ผ่านการคัดเลือกที่เหมือนไม่โหดแต่โหดของนิด้ามาแล้ว  ในที่สุดเราก็ได้เป็น “นักศึกษาปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM) ของนิด้า” แล้ว เย้!!! (จะเย้…อะไร เพิ่งเริ่มต้น) ถึงขึ้นตอนหลักอีกขั้น เป็นขั้นตอนที่ใช้สตางค์ ดังนั้นเราต้องมีสติด้วยค่ะ เพราะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา ป. โท

“เป้าหมายของคนทำงานทุกคนที่อยากจะไปให้ถึง”
คือการประสบความสำเร็จในสายงานที่ตนเองสนใจ มีความสามารถและมีความถนัดในเรื่องนั้น ยิ่งถ้ามีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ มากเท่าไหร่ ก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จได้มากขึ้น ถ้าในสายงานของฉันเอง คงหนีไม่พ้นเรื่อง คอมพิวเตอร์ และบริหาร

สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป

หลักสูตร ป.โท บริหาร IT
Big Data Analytics
and Data Mining

การทำเหมืองข้อมูล วิธีการและอัลกอริธึมต่าง ๆ สำหรับการประมาณ และการทำนายเชิงสถิติ การวิเคราะห์หลักเกณฑ์การรวมตัวและกระประยุกต์ใช้งานจริง

Project Management

การบริหารโครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะประสบความสำเร็จ และช่วยให้คุณและลูกทีมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Information Systems Analysis and Design

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้รวบรวมความต้องการของระบบ ตัวแบบฐานข้อมูล ตัวแบบกระบวนการ วิธีพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยแนวคิดแบบใหม่

Digital Marketing

การตลาดดิจิทัลและการตลาดออนไลน์ การตลาดกลไกสืบค้น เปย์เปอร์คลิก การตลาดโดยการอาศัยการแสดงผล อีเมล สื่อสังคม อุปกรณ์เคลื่อนที่ การวิเคราะห์ การวางแผน และกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล

Innovation Management

การบริหารโครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะประสบความสำเร็จ และช่วยให้คุณและลูกทีมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Information Security

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้รวบรวมความต้องการของระบบ ตัวแบบฐานข้อมูล ตัวแบบกระบวนการ วิธีพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยแนวคิดแบบใหม่

อาคารสถานที่
floor_3_2
สิ่งอำนวยความสะดวก

มีเครื่องไม้เครื่องมือและสาธารณูปโภคที่ทันสมัยไว้บริการเพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา เช่น ห้องประชุมและห้องเรียนที่ทันสมัย, ห้องคอมพิวเตอร์, สนามกีฬาในร่ม-กลางแจ้ง รวมถึงฟิตเนสอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม

IMG_8839
นิด้า ไลบรารี่

ห้องสมุดที่ได้รับการยอมรับและยกย่องโดยเหล่าศาสตราจารย์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ด้วยการลงทุนด้านอีบุ๊ก(หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)กว่า 10 ล้านบาทต่อปี จึงถูกจัดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์อับดับ 1 ของอาเซียน

13-1024x454 (1)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย และสามารถปฏิบัติได้จริง เช่น การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
บนระบบ iOS และ Android

พาร์ทเนอร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

INSTITUTION

118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

(+66) 727 3000
คณะสถิติประยุกต์ (GSAS)

FACULTY

คณะสถิติประยุกต์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทยแขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

(+66) 2727 3035-40
ป.โท บริหาร IT (ITM)

BOARD

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ป.โท บริหาร IT)